EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

3-5 Haziran 2024 tarihlerinde "Eğiticilerin Eğitimi" kapsamında gerçekleştirilen "Ölçme ve Değerlendirme" konulu eğitim başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Süreç içinde değerli katkılarını esirgemeyen eğitimci hocalarımız Prof. Dr. Nazım Çoğaltay, Doç. Dr. Ata Pesen ve Dr. Öğr. Üyesi Sungur Gürel'e ayrıca eğitimi alan katılımcı hocalarımıza teşekkür ederiz. 
Dr. Öğr. Üyesi UĞUR EPÇAÇAN (0484) 212-1111 / 3193
Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
10.6.2024